Bản đồ xã Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Anh Dũng, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Cát Bi (cách 2.3 km), Hưng Đạo (cách 2.4 km), Vĩnh Niệm (cách 3.3 km), Đa Phúc (cách 3.4 km), Đằng Lâm (cách 3.5 km), Đông Phương (cách 3.6 km), Hải Thành (cách 3.6 km), Đại Đồng (cách 3.8 km), Đổng Quốc Bình (cách 3.9 km), Tràng Cát (cách 3.9 km), Dư Hàng Kênh (cách 3.9 km), Đằng Giang (cách 4.1 km), Đồng Hòa (cách 4.3 km), Đông Hải (cách 4.5 km), Lạch Tray (cách 4.8 km), Hàng Kênh (cách 5.0 km), Nghĩa Xá (cách 5.1 km), Nam Hải (cách 5.2 km), Dư Hàng (cách 5.2 km), Đông Khê (cách 5.4 km),

Latitude/longitude: 20 48 18N, 106 41 53E
Decimal coordinates: 20.805 106.698

Thông tin chung

Anh Dũng là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 6996
Diện tích: 708 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc