Bản đồ xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Đại Đồng (cách 1.7 km), Đa Phúc (cách 2.1 km), Hưng Đạo (cách 2.1 km), Hữu Bằng (cách 2.3 km), Núi Đối (cách 3.1 km), Minh Tân (cách 3.3 km), Văn Đẩu (cách 3.5 km), Anh Dũng (cách 3.6 km), Thanh Sơn (cách 3.8 km), Phù Liễn (cách 4.1 km), Nam Sơn (cách 4.2 km), Thuận Thiên (cách 4.6 km), Đồng Hòa (cách 4.8 km), Thuỵ Hương (cách 4.9 km), Vĩnh Niệm (cách 5.2 km), Hải Thành (cách 5.4 km), Tràng Minh (cách 5.7 km), Du Lễ (cách 5.8 km), Cát Bi (cách 5.8 km), Trần Thành Ngọ (cách 5.9 km),

Latitude/longitude: 20 46 55N, 106 40 26E
Decimal coordinates: 20.7819 106.674

Thông tin chung

Đông Phương là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 5811
Diện tích: 459 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc