Bản đồ xã Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Hải Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Tràng Cát (cách 1.8 km), Anh Dũng (cách 3.6 km), Đại Đồng (cách 4.3 km), Cát Bi (cách 4.8 km), Tân Thành (cách 5.0 km), Đằng Lâm (cách 5.1 km), Nam Hải (cách 5.3 km), Minh Tân (cách 5.3 km), Đông Phương (cách 5.4 km), Hưng Đạo (cách 5.5 km), Tân Phong (cách 5.9 km), Đa Phúc (cách 6.4 km), Đằng Giang (cách 6.8 km), Đổng Quốc Bình (cách 6.8 km), Vĩnh Niệm (cách 6.8 km), Núi Đối (cách 7.1 km), Dư Hàng Kênh (cách 7.2 km), Tú Sơn (cách 7.2 km), Thanh Sơn (cách 7.4 km), Hữu Bằng (cách 7.5 km),

Latitude/longitude: 20 47 10N, 106 43 35E
Decimal coordinates: 20.7861 106.726

Thông tin chung

Hải Thành là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 5659
Diện tích: 533 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc