Bản đồ xã Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Hưng Đạo, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Đa Phúc (cách 0.9 km), Đông Phương (cách 2.1 km), Anh Dũng (cách 2.4 km), Đồng Hòa (cách 2.9 km), Vĩnh Niệm (cách 3.1 km), Nam Sơn (cách 3.3 km), Đại Đồng (cách 3.4 km), Văn Đẩu (cách 3.7 km), Hữu Bằng (cách 4.0 km), Cát Bi (cách 4.1 km), Dư Hàng Kênh (cách 4.1 km), Phù Liễn (cách 4.4 km), Quán Trữ (cách 4.5 km), Nghĩa Xá (cách 4.6 km), Đổng Quốc Bình (cách 4.8 km), Niệm Nghĩa (cách 4.9 km), Đông Hải (cách 4.9 km), Bắc Sơn (cách 5.1 km), Núi Đối (cách 5.2 km), Minh Tân (cách 5.2 km),

Latitude/longitude: 20 48 02N, 106 40 30E
Decimal coordinates: 20.8006 106.675

Thông tin chung

Hưng Đạo là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 10265
Diện tích: 627 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc