Bản đồ xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Đại Hà (cách 1.8 km), Đoàn Xá (cách 2.8 km), Thanh Sơn (cách 2.8 km), Tân Phong (cách 3.0 km), Minh Tân (cách 3.1 km), Tân Trào (cách 3.4 km), Núi Đối (cách 3.5 km), Thuỵ Hương (cách 3.6 km), Tú Sơn (cách 3.7 km), Đại Hợp (cách 4.8 km), Kiến Quốc (cách 4.9 km), Đại Đồng (cách 5.1 km), Du Lễ (cách 5.4 km), Hữu Bằng (cách 5.4 km), Hùng Thắng (cách 6.0 km), Đông Phương (cách 6.2 km), Vinh Quang (cách 6.5 km), Bàng La (cách 6.7 km), Thuận Thiên (cách 7.0 km), Ngũ Phúc (cách 7.0 km),

Latitude/longitude: 20 43 38N, 106 40 58E
Decimal coordinates: 20.7272 106.683

Thông tin chung

Ngũ Đoan là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 7542
Diện tích: 675 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc