Bản đồ xã Tân Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Tân Thành, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Ngọc Xuyên (cách 3.8 km), Ngọc Hải (cách 4.7 km), Hải Thành (cách 5.0 km), Tràng Cát (cách 5.5 km), Bàng La (cách 5.7 km), Vạn Sơn (cách 6.0 km), Tân Phong (cách 6.2 km), Tú Sơn (cách 6.4 km), Vạn Hương (cách 7.0 km), Minh Tân (cách 8.0 km), Đại Đồng (cách 8.2 km), Nam Hải (cách 8.5 km), Anh Dũng (cách 8.6 km), Đại Hợp (cách 8.8 km), Hoàng Châu (cách 8.9 km), Đông Hải 1 (cách 9.0 km), Ngũ Đoan (cách 9.2 km), Đằng Lâm (cách 9.5 km), Cát Bi (cách 9.6 km), Đoàn Xá (cách 9.6 km),

Latitude/longitude: 20 45 33N, 106 45 55E
Decimal coordinates: 20.7592 106.765

Thông tin chung

Tân Thành là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 5220
Diện tích: 1007 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc