Bản đồ xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

Places nearby

Tân Phong (cách 1.6 km), Đại Hợp (cách 2.9 km), Bàng La (cách 3.0 km), Đoàn Xá (cách 3.2 km), Ngũ Đoan (cách 3.7 km), Minh Tân (cách 4.8 km), Đại Hà (cách 5.5 km), Ngọc Xuyên (cách 5.7 km), Thanh Sơn (cách 6.0 km), Tân Thành (cách 6.4 km), Núi Đối (cách 6.4 km), Tân Trào (cách 6.4 km), Đại Đồng (cách 6.5 km), Vinh Quang (cách 6.7 km), Hải Thành (cách 7.2 km), Thuỵ Hương (cách 7.2 km), Vạn Hương (cách 7.3 km), Vạn Sơn (cách 7.3 km), Ngọc Hải (cách 7.5 km), Hùng Thắng (cách 7.8 km),

Latitude/longitude: 20 43 18N, 106 43 06E
Decimal coordinates: 20.7217 106.718

Thông tin chung

Tú Sơn là một Xã của Huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Huyện: Kiến Thụy
Dân số: 10409
Diện tích: 695 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc