Bản đồ phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Places nearby

Đổng Quốc Bình (cách 0.7 km), Lạch Tray (cách 1.3 km), Đông Khê (cách 1.3 km), Đông Hải (cách 1.5 km), Cát Bi (cách 1.9 km), Dư Hàng Kênh (cách 1.9 km), Gia Viên (cách 1.9 km), Hàng Kênh (cách 1.9 km), Lê Lợi (cách 2.0 km), Đằng Lâm (cách 2.0 km), Cầu Tre (cách 2.2 km), Lạc Viên (cách 2.3 km), Cầu Đất (cách 2.4 km), Trại Cau (cách 2.4 km), Dư Hàng (cách 2.5 km), Vĩnh Niệm (cách 2.6 km), Hoàng Văn Thụ (cách 2.6 km), Vạn Mỹ (cách 2.6 km), An Biên (cách 2.8 km), Hồ Nam (cách 2.9 km),

Latitude/longitude: 20 50 31N, 106 41 59E
Decimal coordinates: 20.8419 106.7

Thông tin chung

Đằng Giang là một Phường của Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Quận: Ngô Quyền
Dân số: 13056
Diện tích: 189 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc