Bản đồ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thủy Nguyên, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Latitude/longitude: 20 56 36N, 106 39 38E
Decimal coordinates: 20.9433 106.661

Thông tin chung

Thủy Nguyên là một Huyện của Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Dân số: 283875
Diện tích: 26253 ha