Bản đồ huyện Châu Thành A, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành A, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành A, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành A, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 55 50N, 105 38 31E
Decimal coordinates: 9.93056 105.642

Thông tin chung

Châu Thành A là một Huyện của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 107713
Diện tích: 15662 ha