Bản đồ huyện Châu Thành, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 55 22N, 105 48 37E
Decimal coordinates: 9.92278 105.81

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 89242
Diện tích: 13454 ha