Bản đồ huyện Long Mỹ, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Long Mỹ, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Long Mỹ, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Long Mỹ, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 40 47N, 105 30 53E
Decimal coordinates: 9.67972 105.515

Thông tin chung

Long Mỹ là một Huyện của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 164865
Diện tích: 39622 ha