Bản đồ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phụng Hiệp, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 47 20N, 105 43 29E
Decimal coordinates: 9.78889 105.725

Thông tin chung

Phụng Hiệp là một Huyện của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 205460
Diện tích: 48481 ha