Bản đồ thị xã Vị Thanh, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vị Thanh, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Vị Thanh, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Vị Thanh, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính thị xã Vị Thanh, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 45 15N, 105 24 50E
Decimal coordinates: 9.75417 105.414

Thông tin chung

Vị Thanh là một Thị xã của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 69785
Diện tích: 11880 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Hoả Lựu
Hoả Tiến
I
III
IV
Vị Tân
V
VII