Bản đồ huyện Vị Thủy, Hậu Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vị Thủy, Hậu Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Vị Thủy, Hậu Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Vị Thủy, Hậu Giang
  • Địa giới hành chính huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Latitude/longitude: 9 48 05N, 105 32 13E
Decimal coordinates: 9.80139 105.537

Thông tin chung

Vị Thủy là một Huyện của Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hậu Giang
Dân số: 93338
Diện tích: 23171 ha