Bản đồ phường Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
  • Bản đồ vệ tinh phường Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh
  • Địa giới hành chính phường Bến Nghé, 1, Hồ Chí Minh

Places nearby

Đa Kao (cách 1.0 km), 19 (cách 1.2 km), 06 (cách 1.4 km), An Khánh (cách 1.4 km), Bến Thành (cách 1.4 km), Nguyễn Thái Bình (cách 1.5 km), 17 (cách 1.7 km), 12 (cách 1.7 km), Thủ Thiêm (cách 1.7 km), 21 (cách 1.9 km), Cầu Ông Lãnh (cách 1.9 km), 15 (cách 1.9 km), Tân Định (cách 2.0 km), 09 (cách 2.0 km), 02 (cách 2.0 km), 01 (cách 2.0 km), 08 (cách 2.1 km), 07 (cách 2.1 km), 22 (cách 2.1 km), 13 (cách 2.2 km),

Latitude/longitude: 10 46 56N, 106 42 10E
Decimal coordinates: 10.7822 106.703

Thông tin chung

Bến Nghé là một Phường của Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quận: 1
Dân số: 21289
Diện tích: 248 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc