Bản đồ huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
  • Địa giới hành chính huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Latitude/longitude: 10 45 01N, 106 30 45E
Decimal coordinates: 10.7503 106.512

Thông tin chung

Bình Chánh là một Huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Dân số: 224165
Diện tích: 25269 ha