Bản đồ quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Bản đồ vệ tinh quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
  • Địa giới hành chính quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Latitude/longitude: 10 48 46N, 106 42 57E
Decimal coordinates: 10.8128 106.716

Thông tin chung

Bình Thạnh là một Quận của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Dân số: 4365
Diện tích: 2077 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
01
02
03
05
06
07
11
12
13
14
15
17
19
21
22
24
25
26
27
28