Bản đồ quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  • Bản đồ vệ tinh quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  • Địa giới hành chính quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Latitude/longitude: 10 50 12N, 106 39 52E
Decimal coordinates: 10.8367 106.664

Thông tin chung

Gò Vấp là một Quận của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Dân số: 491122
Diện tích: 1976 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
01
03
04
05
07
10
11
12
13
15
16
17