Bản đồ tỉnh Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Hòa Bình
  • Địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hòa Bình là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 832543
Diện tích: 459635 ha