Bản đồ huyện Cao Phong, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cao Phong, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cao Phong, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cao Phong, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Cao Phong, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 41 23N, 105 17 48E
Decimal coordinates: 20.6897 105.297

Thông tin chung

Cao Phong là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 38414
Diện tích: 25437 ha