Bản đồ huyện Đà Bắc, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đà Bắc, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đà Bắc, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đà Bắc, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 55 58N, 105 04 52E
Decimal coordinates: 20.9328 105.081

Thông tin chung

Đà Bắc là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 52381
Diện tích: 77904 ha