Bản đồ xã Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh xã Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính xã Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình

Places nearby

Suối Nánh (cách 4.4 km), Xuân Sơn (cách 7.1 km), Mường Tuồng (cách 8.2 km), Mường Bang (cách 8.7 km), Nam Phong (cách 9.0 km), Kim Thượng (cách 9.4 km), Mường Chiểng (cách 10.7 km), Giáp Đắt (cách 11.2 km), Phúc Tân (cách 12.3 km), Suối Bàng (cách 13.0 km), Tân Sơn (cách 13.9 km), Xuân Đài (cách 14.4 km), Song Khủa (cách 14.4 km), Đồng Sơn (cách 15.7 km), Lai Đồng (cách 16.2 km), Đồng Chum (cách 16.3 km), Quy Hướng (cách 16.3 km), Mường Do (cách 17.4 km), Tân Phong (cách 17.7 km), Kiệt Sơn (cách 18.1 km),

Latitude/longitude: 21 04 19N, 104 53 15E
Decimal coordinates: 21.0719 104.887

Thông tin chung

Đồng Nghê là một Xã của Huyện Đà Bắc, Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Huyện: Đà Bắc
Dân số: 1420
Diện tích: 3230 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc