Bản đồ thị xã Hòa Bình, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòa Bình, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Hòa Bình, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Hòa Bình, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính thị xã Hòa Bình, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 50 36N, 105 19 20E
Decimal coordinates: 20.8433 105.322

Thông tin chung

Hòa Bình là một Thị xã của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 93409
Diện tích: 14820 ha