Bản đồ huyện Kim Bôi, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kim Bôi, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kim Bôi, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kim Bôi, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Kim Bôi, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 40 34N, 105 32 15E
Decimal coordinates: 20.6761 105.537

Thông tin chung

Kim Bôi là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 114015
Diện tích: 55103 ha