Bản đồ huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lạc Sơn, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lạc Sơn, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 29 59N, 105 24 57E
Decimal coordinates: 20.4997 105.416

Thông tin chung

Lạc Sơn là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 125400
Diện tích: 55360 ha