Bản đồ huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lạc Thủy, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lạc Thủy, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 29 12N, 105 44 06E
Decimal coordinates: 20.4867 105.735

Thông tin chung

Lạc Thủy là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 60624
Diện tích: 31995 ha