Bản đồ huyện Lương Sơn, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lương Sơn, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lương Sơn, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lương Sơn, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 53 16N, 105 30 55E
Decimal coordinates: 20.8878 105.515

Thông tin chung

Lương Sơn là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 92860
Diện tích: 36985 ha