Bản đồ huyện Mai Châu, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mai Châu, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Mai Châu, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Mai Châu, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Mai Châu, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 40 56N, 104 59 46E
Decimal coordinates: 20.6822 104.996

Thông tin chung

Mai Châu là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 55663
Diện tích: 56454 ha