Bản đồ huyện Yên Thủy, Hòa Bình
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Yên Thủy, Hòa Bình

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Yên Thủy, Hòa Bình
  • Bản đồ vệ tinh huyện Yên Thủy, Hòa Bình
  • Địa giới hành chính huyện Yên Thủy, Hòa Bình

Latitude/longitude: 20 25 42N, 105 37 59E
Decimal coordinates: 20.4283 105.633

Thông tin chung

Yên Thủy là một Huyện của Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hòa Bình
Dân số: 58544
Diện tích: 28425 ha