Bản đồ xã Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
  • Bản đồ vệ tinh xã Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
  • Địa giới hành chính xã Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên

Places nearby

Liên Khê (cách 2.6 km), Thuần Hưng (cách 2.7 km), Đại Tập (cách 2.7 km), Đại Hưng (cách 2.7 km), Nhuế Dương (cách 2.8 km), Thành Công (cách 2.8 km), Thụy Phú (cách 3.3 km), Hồng Thái (cách 3.3 km), Phùng Hưng (cách 3.8 km), Thọ Vinh (cách 3.9 km), Bình Kiều (cách 4.0 km), Phú Thịnh (cách 4.7 km), Đông Kết (cách 4.7 km), Đông Ninh (cách 4.7 km), Văn Nhân (cách 5.0 km), Vĩnh Xá (cách 5.3 km), Khoái Châu (cách 5.5 km), Phú Minh (cách 5.5 km), Nam Triều (cách 5.5 km), Nam Phong (cách 5.7 km),

Latitude/longitude: 20 47 05N, 105 58 07E
Decimal coordinates: 20.7847 105.969

Thông tin chung

Chí Tân là một Xã của Huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hưng Yên
Huyện: Khoái Châu
Dân số: 5188
Diện tích: 409 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc