Bản đồ huyện Kim Động, Hưng Yên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kim Động, Hưng Yên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kim Động, Hưng Yên
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kim Động, Hưng Yên
  • Địa giới hành chính huyện Kim Động, Hưng Yên

Latitude/longitude: 20 44 47N, 106 01 47E
Decimal coordinates: 20.7464 106.03

Thông tin chung

Kim Động là một Huyện của Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hưng Yên
Dân số: 122650
Diện tích: 11465 ha