Bản đồ xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hùng An, Kim Động, Hưng Yên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên
  • Bản đồ vệ tinh xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên
  • Địa giới hành chính xã Hùng An, Kim Động, Hưng Yên

Places nearby

Ngọc Thanh (cách 2.1 km), Đức Hợp (cách 2.3 km), Phú Cường (cách 2.8 km), Đồng Thanh (cách 3.1 km), Song Mai (cách 3.2 km), Phú Thịnh (cách 3.6 km), Thọ Vinh (cách 4.0 km), Mai Động (cách 4.2 km), Mộc Bắc (cách 4.3 km), Quang Lãng (cách 5.0 km), Nhuế Dương (cách 5.0 km), Thành Công (cách 5.3 km), Lương Bằng (cách 5.7 km), Hiệp Cường (cách 5.7 km), Bảo Khê (cách 5.7 km), Vĩnh Xá (cách 6.0 km), Khai Thái (cách 6.0 km), Thuần Hưng (cách 6.1 km), Phạm Ngũ Lão (cách 6.1 km), Chính Nghĩa (cách 6.1 km),

Latitude/longitude: 20 43 37N, 106 00 40E
Decimal coordinates: 20.7269 106.011

Thông tin chung

Hùng An là một Xã của Huyện Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hưng Yên
Huyện: Kim Động
Dân số: 6606
Diện tích: 746 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc