Bản đồ xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên
  • Bản đồ vệ tinh xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên
  • Địa giới hành chính xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên

Places nearby

Chính Nghĩa (cách 1.9 km), Toàn Thắng (cách 2.6 km), Vĩnh Xá (cách 3.0 km), Đặng Lễ (cách 3.2 km), Nghĩa Dân (cách 3.2 km), Song Mai (cách 3.3 km), Nhân La (cách 3.5 km), Đồng Thanh (cách 3.8 km), Lương Bằng (cách 4.1 km), Cẩm Ninh (cách 4.8 km), Quảng Lãng (cách 4.9 km), Vũ Xá (cách 5.2 km), Việt Hòa (cách 5.3 km), Thuần Hưng (cách 5.6 km), Ngọc Thanh (cách 5.7 km), Thành Công (cách 5.8 km), Hồ Tùng Mậu (cách 5.9 km), Hùng An (cách 6.1 km), Đại Hưng (cách 6.1 km), Ân Thi (cách 6.2 km),

Latitude/longitude: 20 46 12N, 106 02 49E
Decimal coordinates: 20.77 106.047

Thông tin chung

Phạm Ngũ Lão là một Xã của Huyện Kim Động, Hưng Yên, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Hưng Yên
Huyện: Kim Động
Dân số: 7058
Diện tích: 690 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc