Bản đồ tỉnh Khánh Hòa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Khánh Hòa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Khánh Hòa
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Khánh Hòa
  • Địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Khánh Hòa là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Cam Lâm
Cam Ranh
Diên Khánh
Khánh Sơn
Khánh Vĩnh
Nha Trang
Ninh Hòa
Vạn Ninh