Bản đồ phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Bản đồ vệ tinh phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Địa giới hành chính phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa

Places nearby

Cam Phúc Bắc (cách 3.4 km), Cam Thành Bắc (cách 3.9 km), Cam An Nam (cách 4.0 km), Cam Thành Nam (cách 4.0 km), Cam Hải Đông (cách 4.1 km), Cam Phúc Nam (cách 6.6 km), Cam Phú (cách 7.5 km), Cam Lộc (cách 8.9 km), Cam Hiệp Nam (cách 9.5 km), Cam Thuận (cách 9.6 km), Cam An Bắc (cách 9.8 km), Cam Hải Tây (cách 10.3 km), Cam Lợi (cách 10.5 km), Cam Linh (cách 11.1 km), Ba Ngòi (cách 11.6 km), Cam Hiệp Bắc (cách 11.8 km), Cam Phước Đông (cách 13.9 km), Cam Phước Tây (cách 14.6 km), Cam Hòa (cách 15.0 km), Sơn Tân (cách 16.5 km),

Latitude/longitude: 11 59 50N, 109 11 08E
Decimal coordinates: 11.9972 109.186

Thông tin chung

Cam Nghĩa là một Phường của Thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Khánh Hòa
Thị xã: Cam Ranh
Dân số: 13094
Diện tích: 1051 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc