Bản đồ huyện An Biên, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Biên, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện An Biên, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện An Biên, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện An Biên, Kiên Giang

Latitude/longitude: 9 48 37N, 105 03 18E
Decimal coordinates: 9.81028 105.055

Thông tin chung

An Biên là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 123678
Diện tích: 40029 ha