Bản đồ huyện Châu Thành, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, Kiên Giang

Latitude/longitude: 9 57 37N, 105 10 16E
Decimal coordinates: 9.96028 105.171

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 130705
Diện tích: 28552 ha