Bản đồ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Giồng Riềng, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Giồng Riềng, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Latitude/longitude: 9 56 05N, 105 22 06E
Decimal coordinates: 9.93472 105.368

Thông tin chung

Giồng Riềng là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 219690
Diện tích: 63939 ha