Bản đồ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hà Tiên, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 22 54N, 104 30 10E
Decimal coordinates: 10.3817 104.503

Thông tin chung

Hà Tiên là một Thị xã của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 44560
Diện tích: 9891 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đông Hồ
Bình San
Mỹ Đức
Pháo Đài
Thuận Yên
Tiên Hải
Tô Châu