Bản đồ huyện Hòn Đất, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòn Đất, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hòn Đất, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hòn Đất, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 14 20N, 104 55 57E
Decimal coordinates: 10.2389 104.933

Thông tin chung

Hòn Đất là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 135693
Diện tích: 104651 ha