Bản đồ huyện Kiên Hải, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kiên Hải, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kiên Hải, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kiên Hải, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Latitude/longitude: 9 48 31N, 104 37 48E
Decimal coordinates: 9.80861 104.63

Thông tin chung

Kiên Hải là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 24587
Diện tích: 9389 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
An Sơn
Hòn Tre
Lại Sơn