Bản đồ huyện Kiên Lương, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kiên Lương, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Kiên Lương, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Kiên Lương, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Kiên Lương, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 20 21N, 104 39 46E
Decimal coordinates: 10.3392 104.663

Thông tin chung

Kiên Lương là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 74750
Diện tích: 47286 ha