Bản đồ xã Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh xã Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính xã Hòn Nghệ, Kiên Lương, Kiên Giang

Places nearby

Sơn Hải (cách 17.0 km),

Latitude/longitude: 10 01 43N, 104 33 01E
Decimal coordinates: 10.0286 104.55

Thông tin chung

Hòn Nghệ là một Xã của Huyện Kiên Lương, Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Huyện: Kiên Lương
Dân số: 1971
Diện tích: 365 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc