Bản đồ huyện Phú Quốc, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Quốc, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phú Quốc, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phú Quốc, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 13 44N, 103 57 25E
Decimal coordinates: 10.2289 103.957

Thông tin chung

Phú Quốc là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 70065
Diện tích: 59601 ha