Bản đồ thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Rạch Giá, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Rạch Giá, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 01 35N, 105 06 20E
Decimal coordinates: 10.0264 105.106

Thông tin chung

Rạch Giá là một Thị xã của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 205660
Diện tích: 9775 ha