Bản đồ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hiệp, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tân Hiệp, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Latitude/longitude: 10 05 18N, 105 14 04E
Decimal coordinates: 10.0883 105.234

Thông tin chung

Tân Hiệp là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 152457
Diện tích: 41942 ha