Bản đồ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của U Minh Thượng, Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh huyện U Minh Thượng, Kiên Giang
  • Địa giới hành chính huyện U Minh Thượng, Kiên Giang

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

U Minh Thượng là một Huyện của Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kiên Giang
Dân số: 68076
Diện tích: 43270 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
An Minh Bắc
Hòa Chánh
Minh Thuận
Thạnh Yên A
Thạnh Yên
Vĩnh Hòa