Bản đồ huyện Đak Glei, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đak Glei, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đak Glei, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đak Glei, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Đak Glei, Kon Tum

Latitude/longitude: 15 08 13N, 107 44 03E
Decimal coordinates: 15.1369 107.734

Thông tin chung

Đak Glei là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 29371
Diện tích: 149473 ha