Bản đồ huyện Đak Hà, Kon Tum
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đak Hà, Kon Tum

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đak Hà, Kon Tum
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đak Hà, Kon Tum
  • Địa giới hành chính huyện Đak Hà, Kon Tum

Latitude/longitude: 14 36 50N, 107 59 55E
Decimal coordinates: 14.6139 107.999

Thông tin chung

Đak Hà là một Huyện của Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Kon Tum
Dân số: 54349
Diện tích: 84360 ha